Szanowni Państwo

Działając w imieniu spółki Consbet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, pragniemy zawiadomić, że dnia 14.03.2019 r. (data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII wydział Gospodarczy krajowego Rejestru) dawniej spółka Abbau-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Drogowców 22, 60-447 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII wydział Gospodarczy krajowego pod numerem KRS 0000386353 uległa przekształceniu w spółkę pod nazwą:

Consbet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (Consbet Sp. z o.o. Sp.K) z siedzibą w Poznaniu (60-447) przy ulicy Drogowców 22

Zmiana ta wynika z faktu przystąpienia do naszej spółki nowego komplementariusza – spółki Consbet Sp. z o.o.

Jednocześnie wskazujemy, iż takie dane jak : numer KRS 0000386353, NIP 7811866168 , REGON 301743739 oraz dane teleadresowe spółki pozostają bez zmian.